Hyrestillbehör - Kranar

Materialhanteringsutrustningar

Skräplåda 1000L, självtömmande
Skräplåda OBM, 2000L, självtömmande
Tegel- eller lättbetonggaffel

Betongbaskrar

Valvbask. <500L
Valvbask. <750L
Valvbask. <1000L
Väggbask. <750L
Väggbask. <1000L
Väggbask. <1500L

För ytterligare information

och priser kontakta Tommy Karlsson tel. 0173-501 50